AVÍS LEGAL

PRESENTACIÓN DE LA WEB

En virtud del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se precisa a los usuarios de la web www.lorangebleue.fr la identidad de los distintos intervinientes en el marco de su desarrollo y de su seguimiento:

PROPIETARI, CREADOR, RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓ :

Societat ATLAS FORME

Societat de responsabilitat limitada amb un capital de 100.000 €
Domicili social: 4 rue du lieutenant colonel DUBOIS
Z.I Lorient 35000 RENNES
Telèfon : 02 99 14 60 64
Registrada en el Registre Mercantil de RENNES amb el número 489 920 249 000 13
Representada pel seu gerent, Sr. Thierry MARQUER.

DISSENY DEL LLOC WEB :

ARTWAI
La Pelousière – 35630 Langouet – França
www.artwai.com

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB I DELS SERVEIS PROVEÏTS.

La utilització del lloc web lorangebleue.fr implica l’acceptació plena i total de les condicions generals d’utilització descrites a continuació. Aquestes condicions d’utilització poden ser modificades o completades en qualsevol moment; els usuaris del lloc web lorangebleue.fr les han de consultar doncs de forma regular. Normalment els usuaris poden accedir en tot moment en aquest lloc web. No obstant això, lorangebleue.fr pot decidir-ne una interrupció per motius tècnics, però s’esforçarà per comunicar prèviament als usuaris les dates i les hores de la intervenció. El lloc web és actualitzat regularment per ATLAS Forme. Així mateix, l’avís legal es pot modificar en qualsevol moment: l’avís legal obliga l’usuari, que l’ha de consultar al més sovint possible per prendre’n coneixement.

 

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS PROVEÏTS.

El lloc web lorangebleue.fr té per objecte proporcionar informació sobre totes les activitats de la societat ATLAS Forme, dels seus col·laboradors i de la xarxa LORANGE BLEUE. ATLAS Forme s’esforça per donar al lloc web lorangebleue.fr una informació tan precisa com sigui possible. No obstant això, no pot ser considerat responsable de les omissions, inexactituds i mancances en l’actualització, tant si són per causa seva com per causa de tercers col·laboradors que li proporcionen aquesta informació. Tota la informació indicada al lloc web lorangebleue.fr es dóna a títol indicatiu i pot canviar. A més, la informació que figura al lloc web lorangebleue.fr no és exhaustiva. Es proporciona sota reserva de modificació que es pot aportar des de la seva posada en línia.

 

LIMITACIONS CONTRACTUALS SOBRE LES DADES TÈCNIQUES.

El lloc web utilitza la tecnologia JavaScript.

 1. El lloc web no podrà ser considerat responsable dels danys materials relacionats amb la utilització del lloc. A més, l’usuari del lloc web es compromet a accedir al lloc utilitzant material recent, que no contingui virus i amb un navegador d’última generació actualitzat.

Utilització de SCRIPTS CGI/PHP/MYSQL

 1. La societat ATLAS Forme proporciona mitjançant el seu allotjador un lloc web que permet la utilització dels scripts CGI, PHP, MYSQL i altres programes executables. Aquests scripts utilitzen molts més recursos del sistema que pàgines simples: per tant, les restriccions anteriors s’apliquen a la utilització d’aquestes funcionalitats.
 2. La societat ATLAS Forme té la possibilitat de crear i executar els seus propis CGI, PHP o/i SQL al seu compte. Aquesta utilització que ha de ser raonable; tanmateix, per tal de proporcionar un servei de bona qualitat, a petició de l’allotjador, la societat ATLAS Forme es reserva el dret d’aturar l’execució d’alguns CGI, PHP, SQL o/i del lloc web si utilitzen massa potència del servidor i posen en perill, independentment de les cinc restriccions esmentades anteriorment, el funcionament correcte de la plataforma d’allotjament compartida.
 3. Abans de suspendre’ls, la societat ATLAS Forme farà tot el possible per avisar els clients, col·laboradors o qui disposi de llicència que utilitzin scripts que consumeixin un percentatge massa important de recursos del sistema. En canvi, si els scripts causen problemes a altres clients o aquests consumeixen massa recursos, poden aturar-se sense avís previ.
 4. S’informa al client que la utilització no conforme amb el que s’indica anteriorment pot fer incompatible el funcionament del lloc web a la plataforma d’allotjament compartida i exposar el lloc web en qüestió a una suspensió sense avís previ per garantir la qualitat de servei acceptable a tots els clients de la plataforma. El client haurà d’optar aleshores per un contracte d’allotjament específic. Els scripts no podran interactuar en cap cas amb la configuració del servei o el material.

L’execució de scripts d’aquest tipus pot comportar l’anul·lació immediata del compte del client. Per tant, per apreciar el caràcter raonable de la utilització dels scripts respecte a una plataforma d’allotjament compartida.

 1. La utilització de SPAM està totalment prohibida.
 • El client es compromet a no fer servir les funcionalitats del servei per enviar missatges en gran quantitat (SPAM) o a persones que no desitgin rebre correus o a adreces equivocades. En aquest sentit, la societat ATLAS Forme es reserva el dret d’instal·lar en el seu servei eines de programes que impedeixin aquestes pràctiques.
 • La societat ATLAS Forme es reserva el dret de suspendre sense avís previ els serveis de missatgeria del client quan els enviaments massius de correus afectin la integritat i/o la seguretat del lloc web http://www.lorangebleue.fr/.
 • A més, en el cas de queixa de qualsevol (client o no client) en relació amb un correu electrònic enviat:

➢des de les instal·lacions del lloc http://www.lorangebleue.fr/

➢o que comporti URL dels llocs propietaris de la societat ATLAS Forme.

 • En el cas d’incompliment d’aquest compromís, el client reconeix que la societat ATLAS Forme té dret a limitar, restringir, interrompre o suspendre definitivament tot o part del servei qüestionat durant cinc dies com a mínim sense avís previ, fins i tot trencar definitivament el contracte, si no es respecten les advertències per tramesa indiscriminada (spamming) enviades per e-mail al client.
 • El client o els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres es comprometen a conservar una còpia de les dades transmeses.

E-mail de contacte del client Contacte

➢ El servei http://www.lorangebleue.fr/contacts/new posa a disposició del client, entitat amb llicència o col·laborador, una redirecció de correu electrònic que reenvia els missatges rebuts a l’adreça electrònica de contacte proporcionada pel client, entitat amb llicència o col·laborador, per tal d’evitar l’enregistrament abusiu de les dades electròniques del client potencial, en una base de dades comercial. S’informa al client que l’allotjador i la societat ATLAS Forme procediran en el decurs d’aquesta redirecció a un filtratge previ dels e-mails i podrà procedir així a eliminar els correus que apareguin com a SPAM, virus o altres. El client deixa a la societat ATLAS Forme i a l’allotjador la cura de determinar els criteris de filtratge del servei, i no li reconeix cap obligació pel que fa a aquest.

➢ S’informa al client, entitat amb llicència o col·laborador que el servei http://www.lorangebleue.fr/contacts/new no és un servei de seguiment del correu; Per tant, no reconeix a la societat ATLAS Forme cap obligació pel que fa a l’èxit o al termini de redireccionament de qualsevol correu que li sigui enviat a través del servei; la societat ATLAS Forme no garantirà cap seguiment amb el transportador que hagi estat seleccionat per transmetre el correu del client.

➢ La societat ATLAS Forme no podrà ser considerada responsable de qualsevol pèrdua o degradació patida pel correu que transiti pel servei http://www.lorangebleue.fr/contacts/new. Només el client col·laborador o amb llicència assumirà les conseqüències eventuals relacionades amb la prolongació del temps de transmissió del correu.

➢ El client col·laborador o amb llicència reconeix a la societat ATLAS Forme el dret de no transmetre qualsevol correu de caràcter publicitari o comercial.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I FALSIFICACIONS.

 1. Totes les dades, textos, informació, imatges, fotografies o qualsevol altre contingut difós en el lloc web és objecte de protecció en concepte de drets de propietat intel·lectual. Per tant, els internautes només poden utilitzar aquests elements amb finalitats exclusivament privades (cercle familiar).
 2. Llevat de les disposicions anteriors, qualsevol reproducció, representació amb autorització o adaptació, en la forma que sigui, de tot o part dels elements del lloc web sense l’acord escrit d’ATLAS Forme és constitutiu d’un acte de falsificació i és sancionat pel Codi de la Propietat Intel·lectual.

En efecte l’article L.713-2 del Codi de la propietat intel·lectual disposa que:

“Es prohibeixen, llevat d’autorització del propietari:

 1. a) La reproducció, l’ús o la fixació d’una marca, fins i tot amb la inclusió de paraules com: “fórmula, manera, sistema, imitació, gènere, mètode, així com l’ús d’una marca reproduïda, per a productes o serveis idèntics als designats en el registre (…)”.

I l’article L.713-2 del mateix codi:

 1. a) Es prohibeixen, llevat d’autorització del propietari, si pot resultar un risc de confusió en la ment del públic:
 2. b) La reproducció, l’ús o la fixació de la marca, així com l’ús d’una marca reproduïda, per a productes o serveis similars als designats en el registre:
 3. c) La falsificació d’una marca i l’ús d’una marca falsificada, per a productes o serveis idèntics o similars als designats en el registre.”

En els termes de l’article L.716-6 del Codi de la Propietat Intel·lectual:

 1. a) “Qualsevol persona amb qualitat per actuar en les falsificacions pot emprendre d’urgència a la jurisdicció civil competent per fer ordenar, si fos necessari mitjançant multa coercitiva, contra el presumpte falsificador o intermediaris dels quals utilitzi els serveis, qualsevol mesura legal destinada a prevenir la infracció imminent dels drets atorgats pel títol o impedir la realització d’actes considerats falsificacions.
 2. b) La jurisdicció pot prohibir la realització dels actes considerats una falsificació, subordinar-la a la constitució de garanties destinades a assegurar la indemnització eventual del demandant o ordenar l’embargament o el lliurament a mans d’un tercer dels productes sospitosos d’afectar els drets atorgats pel títol, per impedir-ne la reproducció o la circulació als circuits comercials.
 3. c) També pot acordar al demandant una provisió quan l’existència del seu perjudici no sigui discutible seriosament).
 4. d) En virtut d’aquests textos la societat ATLAS Forme o una de les seves entitats amb llicència, col·laboradors, afiliats, poden recórrer contractualment a les jurisdiccions i tribunals competents per fer valer els seus drets.
 5. Totes les marques (marques nominals i logotips) i qualsevol altre signe distintiu que aparegui en el nostre lloc web són propietat d’ATLAS Forme o els seus col·laboradors.   Per tant, qualsevol reproducció i/o representació, i qualsevol ús d’aquests signes distintius estan prohibits, llevat d’autorització per escrit del seu titular.
 6. ATLAS Forme és propietari dels drets de propietat intel·lectual o té els drets d’ús de tots els elements accessibles al lloc web, en particular els textos, imatges, grafismes, logotips, icones, sons i programaris.
 7. Qualsevol reproducció, representació, modificació, publicació, adaptació de tots o d’una part dels elements del lloc web, sigui quin sigui el mitjà o el procediment utilitzat, està prohibit, tret d’autorització per escrit prèvia d’ATLAS Forme.
 8. Qualsevol explotació no autoritzada del lloc web o de qualsevol dels elements que conté serà considerada constitutiva d’una falsificació i perseguida d’acord amb les disposicions dels articles L.335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.

 

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT.

 1. ATLAS Forme no podrà ser considerat responsable dels danys directes i indirectes causats al material de l’usuari quan aquest accedeixi al lloc http://www.lorangebleue.fr/, i que resultin tant de la utilització d’un material que no respongui a les especificacions indicades en l’apartat 4, com de l’aparició d’un bug o incompatibilitat.

ATLAS Forme tampoc no podrà ser considerat responsable dels danys indirectes (com ara la pèrdua de mercat o la pèrdua d’una oportunitat) deguts a la utilització del lloc http://www.lorangebleue.fr/.

Responsabilitat d’ATLAS Forme «LORANGE Bleue»

 • ATLAS FORME es reserva el dret d’interrompre el servei, en particular si aquest servei constitueix un perill per al manteniment de la seguretat de la plataforma d’allotjament, tant si es deu a un acte de pirateria del dit servei o després de la no-instal·lació d’una actualització d’una aplicació que tingui com a conseqüència la detecció d’una fallada en la seguretat del sistema.
 • ATLAS FORME es compromet a restablir la connexió prèvia sol·licitud quan s’hagin efectuat intervencions de correcció.
 • ATLAS FORME no podrà ser considerat responsable del contingut de la informació, so, text, imatges, elements de forma, dades accessibles als llocs web allotjats, blocs, xarxes socials dels col·laboradors amb llicència, afiliats o altres, transmesos o posats en línia per aquests mateixos col·laboradors amb llicència, afiliats o altres i sota el concepte que sigui.
 • ATLAS FORME no podrà ser considerat responsable per l’incompliment total o parcial d’una obligació i/o fallada dels operadors de les xarxes de transport al món Internet i, en particular, del seu o dels seus proveïdors d’accés.
 • ATLAS FORME no podrà ser considerat responsable respecte als col·laboradors amb llicència, afiliats o altres en relació amb la introducció d’un virus informàtic al servei.
 • Estan a disposició dels usuaris espais interactius (possibilitat de fer preguntes a l’espai de contacte). ATLAS Forme es reserva el dret d’eliminar, sense requeriment previ, qualsevol contingut dipositat en aquest espai que contravingui la legislació aplicable a França, en particular les disposicions relatives a la protecció de dades.
 • Si és el cas, ATLAS Forme es reserva també la possibilitat d’impugnar la responsabilitat civil i/o penal de l’usuari, en particular en el cas de missatges de caràcter racista, injuriós, difamatori o pornogràfic, sigui quin sigui el suport utilitzat (text, fotografia…).

Obligacions i responsabilitats dels “col·laboradors amb llicència, afiliats o altres”.

 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres es comprometen a no allotjar llocs web racistes o il·legals i aquells que continguin enllaços a aquest tipus de llocs web estan prohibits al servei de http://www.lorangebleue.fr/.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres es comprometen a no allotjar o deixar informació de llocs web de caràcter pornogràfic a les ofertes http://www.lorangebleue.fr/ compartides, tret de les ofertes Premium validades per ATLAS Forme. Tots els llocs web, enllaços, i altres mitjans d’aquest tipus no autoritzats en una oferta podran ser suspesos de ple dret.
 • Així mateix, es prohibeix tot allotjament de llocs web en pàgines que facin proselitisme relatiu a moviments sectaris com els denunciats en l’informe parlamentari “Les sectes a França”, o considerats que representen un risc sectari per als serveis de l’Estat, o reconeguts com a tals per una decisió judicial amb autoritat de la cosa jutjada. Es compromet també a no redireccionar cap a aquest tipus de llocs web.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres es comprometen a respectar el volum de trànsit i espai d’emmagatzematge autoritzat per la fórmula d’allotjament ATLAS Forme i opcions a les quals s’hagin subscrit.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres estan informats que les publicacions constitueixen en particular obres intel·lectuals protegides pels drets d’autor d’acord amb l’article L 112-2 1r i 2n del Codi de la propietat intel·lectual.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres estan informats que els fitxers de so, vídeo o altres (MP3, DIVX, IS…) estan subjectes als drets d’autor i de propietat intel·lectual.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres garanteixen a http://www.lorangebleue.fr/ “ATLAS Forme” que són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual de totes les pàgines i dades que fan allotjar, és a dir dels drets de reproducció , representació i difusió relatius al suport Internet per a una durada determinada prèviament per contracte.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres declaren per tant que accepten plenament totes les obligacions legals derivades de la propietat dels seus serveis i http://www.lorangebleue.fr/ “ATLAS Forme” no podrà ser investigada ni inquietada respecte d’això per la causa que sigui, en particular en el cas d’infracció de les lleis o reglaments aplicables als serveis dels col·laboradors amb llicència, afiliats o altres.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres declaren que han obtingut totes les autoritzacions necessàries en matèria de drets d’autor, en particular respecte a les societats de distribució de drets d’autor a les quals s’hagués sol·licitat.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres s’obliguen a fer figurar a les pàgines web o a totes les publicacions del lloc web http://www.lorangebleue.fr/ la identitat i l’adreça del propietari o de l’autor de les pàgines web, apartats, enllaços, blogs, xarxes i a efectuar abans de qualsevol publicació les peticions necessàries per estar en conformitat amb la llei francesa vigent.
 • L’incompliment per part dels col·laboradors amb llicència, afiliats o altres dels punts indicats a dalt, tant per al lloc http://www.lorangebleue.fr/ com per a una redirecció del seu domini a altres llocs web i, en particular, qualsevol activitat específicament prohibida des del servei de http://www.lorangebleue.fr/ ATLAS Forme i/o qualsevol contingut difós específicament prohibit al servei de http://www.lorangebleue.fr/ ATLAS Forme i/o susceptible de generar una responsabilitat civil i/o penal i/o susceptible d’infringir els drets d’un tercer comportarà el dret per a http://www.lorangebleue.fr/ de desconnectar i/o interrompre sense demora i sense requeriment previ els serveis dels col·laboradors amb llicència, afiliats o altres clients i rescindir immediatament i de ple dret, sens perjudici del dret a demanar danys i interessos als quals pogués pretendre http://www.lorangebleue.fr/.
 • En aquest cas, els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres clients no podran pretendre el reemborsament per ATLAS Forme dels imports ja pagats.
 • Els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres clients d’ATLAS Forme es comprometen a pagar directament a l’autor de la reclamació qualsevol import que aquest exigeixi a http://www.lorangebleue.fr/ o a la societat ATLAS Forme.
 • A més, els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres clients d’ATLAS Forme es comprometen a intervenir prèvia sol·licitud de la societat ATLAS Forme http://www.lorangebleue.fr/ a qualsevol instància compromesa contra aquest, així com a garantir a la societat ATLAS Forme http://www.lorangebleue.fr/ totes les condemnes que es pronunciïn en contra per aquest motiu.
 • Per tant, els col·laboradors amb llicència, afiliats o altres clients d’ATLAS Forme es comprometen a assumir personalment qualsevol reclamació i/o procediment sigui quina sigui la forma, l’objecte o la natura formada contra la societat ATLAS Forme http://www.lorangebleue.fr/ i que estigui vinculada a les obligacions assumides pel client en concepte d’aquest contracte.
 • El client, únic responsable del contingut del lloc web, es compromet a garantir a càrrec seu la defensa de la societat ATLAS Forme http://www.lorangebleue.fr/ en el cas que aquesta sigui objecte d’un acte de reivindicació en relació amb les dades, la informació, els missatges, etc., que difongui, i a fer-se càrrec de la indemnització deguda com a reparació del perjudici patit eventualment, amb la condició de tenir tota la llibertat per transigir i conduir el procediment.
 • El client es compromet a aplicar els mitjans de protecció necessaris per a la durabilitat de la seva activitat.

 

GESTIÓ DE LES DADES PERSONALS.

 1. A França, les dades personals estan protegides en particular per la Llei núm. 78-87, de 6 de gener de 1978, la Llei núm. 2004-801, de 6 d’agost de 2004, l’article 226-13 del Codi penal i la Directiva europea de 24 d’octubre de 1995.
 2. Informàtica i llibertats:
 3. En aplicació de la llei número 78-017, de 6 de gener de 1978, relativa a la informàtica, fitxers i llibertats, el membre reconeix estar informat que les seves respostes al formulari d’inscripció són necessàries per al tractament i l’activació de la targeta de membre del club de posada en forma «LORANGE Bleue».
 4. S’informa al membre que disposa del dret d’accés i de rectificació de les seves dades personals, en possessió de «LORANGE Bleue» i que són objecte de tractament informàtic.
 5. El dit dret d’accés i de rectificació pot ser exercit per correu al servei de membres de  «LORANGE Bleue» (SERVICE ADHÉRENTS INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : 4 d rue du lieutenant colonel DUBOIS – 35000 RENNES).
 6. Fotografies;

En subscriure la seva targeta de membre i d’accés, el membre ha autoritzat al club «LORANGE Bleue» la publicació d’imatges que puguin representar-lo amb finalitats publicitàries per a la marca «LORANGE Bleue». Segons els articles 226-1 al 226-8 del Codi Civil, tota persona gaudeix del dret de respecte de la seva vida privada així com del dret a la imatge.

 1. En virtut d’aquestes disposicions, la publicació o la reproducció d’una fotografia en la qual una persona sigui clarament recognoscible només és possible amb el seu consentiment previ.
 2. Són excepció a aquesta norma les fotografies de multituds on la persona no és el subjecte central o bé les fotografies preses de lluny o d’esquena.   En cap moment no podrà fer valer les disposicions sobre el dret d’autor a França regit per la Llei d’11 de març de 1957 i la Llei de 3 de juliol de 1985, codificades al Codi de la Propietat Intel·lectual.
 3. Per tant, LORANGE Bleue s’autoritza a utilitzar i publicar les imatges recollides representant el membre en la seva persona física sense contrapartida financera, amb motiu de la utilització del lloc web http://www.lorangebleue.fr/: o l’URL dels enllaços a través dels quals l’usuari hagi accedit al lloc web http://www.lorangebleue.fr/, el proveïdor d’accés de l’usuari, l’adreça de protocol d’Internet (IP) de l’usuari.
 4. En qualsevol cas, ATLAS Forme només recull informació personal relativa a l’usuari per necessitats d’alguns serveis que es proposen al lloc web http://www.lorangebleue.fr/. L’usuari proporciona aquesta informació amb tot coneixement de causa, en particular quan ell mateix és qui introdueix les dades. Aleshores s’informa l’usuari del lloc web http://www.lorangebleue.fr/ de l’obligació o no de proporcionar aquesta informació.
 5. De conformitat amb les disposicions dels articles 38 i següents de la llei 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats, qualsevol usuari disposa del dret d’accés, de rectificació i d’oposició a les seves dades personals, efectuant la seva sol·licitud per escrit i signada, acompanyada de la còpia del seu document d’identitat amb la signatura del titular del document, indicant alhora l’adreça a la qual s’ha d’enviar la resposta.
 6. Respecte de l’usuari no es pot publicar, intercanviar, transferir, cedir o vendre a tercers en qualsevol suport cap informació personal de l’usuari del lloc web http://www.lorangebleue.fr/. Només en el supòsit que ATLAS Forme i els seus drets fossin comprats per un tercer es permetria la transmissió de les dites informacions a l’eventual comprador que estaria al seu torn subjecte a la mateixa obligació de conservació i de modificació de les dades respecte a l’usuari del lloc web http://www.lorangebleue.fr/.
 7. Les bases de dades estan protegides per les disposicions de la llei d’1 de juliol de 1998 que transposa la directiva 96/9, d’11 de març de 1996, relativa a la protecció jurídica de les bases de dades. ENLLAÇOS D’HIPERTEXT I COOKIES. 1. Gestió de cookies http://www.lorangebleue.fr/.
 8. Utilització de les cookies durant la seva visita a http://www.lorangebleue.fr/.
 9. Com la majoria dels llocs comercials, http://www.lorangebleue.fr/ utilitza cookies. Permeten la realització de compres en línia, l’optimització del lloc web i la seva personalització en funció de l’usuari. Aquesta pàgina descriu per què s’utilitzen les cookies i com funcionen.
 10. Què és una cookie?
 11. Les cookies són petits fitxers de dades enviats per un lloc web i emmagatzemats al navegador de l’internauta. Permeten protegir temporalment informació sobre les visites i els visitants del lloc web. Així, cada vegada que l’internauta torna al mateix lloc web, les dades es recuperen de la seva visita anterior. Les cookies no generen i no transmeten virus.
 12. 5. Algunes cookies són indispensables per a la utilització del lloc web; d’altres permeten optimitzar-ne i personalitzar-ne els continguts. Les cookies permeten optimitzar la utilització del lloc web: mostrant els paràmetres de navegació pertinents per a l’usuari, recuperant les preferències de l’usuari (país, idioma…), resolent els bugs o permetent la recuperació ràpida d’informació útil, limitant el nombre d’anuncis mostrats.
 13. La utilització de les cookies per http://www.lorangebleue.fr/. El lloc web http://www.lorangebleue.fr/ enllaça la informació emmagatzemada per les cookies i les que proporcioneu o les que hem recollit, de conformitat amb la política de confidencialitat d’ATLAS Forme. Quan navegueu pel lloc http://www.lorangebleue.fr/ autoritzeu per defecte ATLAS Forme a emmagatzemar les cookies al vostre navegador.
 14. Si no desitgeu que el lloc web http://www.lorangebleue.fr/ emmagatzemi les cookies al vostre navegador, podeu desactivar les cookies modificant els paràmetres o opcions del navegador.   Aleshores és possible que algunes pàgines de http://www.lorangebleue.fr/ no funcionin correctament (vegeu detalls a continuació).
 15. El lloc web http://www.lorangebleue.fr/ conté un determinat nombre d’enllaços d’hipertext cap a altres llocs web, establerts amb l’autorització d’ATLAS Forme. No obstant això, ATLAS Forme no té la possibilitat de comprovar el contingut dels llocs web visitats i, per tant, no assumeix cap responsabilitat per aquest fet.
 16. La navegació al lloc web http://www.lorangebleue.fr/ pot provocar la instal·lació de cookies a l’ordinador de l’usuari. Un cookie és un fitxer de mida petita que no permet la identificació de l’usuari, però que enregistra informació relativa a la navegació d’un ordinador en un lloc web. Les dades així obtingudes busquen facilitar la navegació posterior pel lloc web, i també permeten diferents mesures de freqüentació.
 17. Si rebutgeu aquesta instal·lació d’una cookie, pot ser que no pugueu accedir a alguns serveis.

——————————————————————–
Les funcions de Google Analytics per anunciants estan habilitades per a aquest lloc (remàrqueting). Google utilitza cookies per publicar els nostres anuncis a la xarxa de cerca de Google, buscar socis de la xarxa, així com en els llocs de la Xarxa de Display. L’ús de la galeta de DoubleClick, Google publicar anuncis als usuaris basats en la seva visita a la nostra pàgina web i tenint en compte els múltiples dispositius de navegació. Pot desactivar l’ús d’aquesta funció, aneu a l’Administrador de preferències d’anuncis.
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
——————————————————————–

 

Tipus de cookies / Descripció

 • Cookies indispensables per a la utilització del lloc web
 • Les cookies indispensables per a la utilització del lloc web (no s’emmagatzema cap dada personal) permet als visitants navegar per http://www.lorangebleue.fr/, utilitzar-ne les funcionalitats i accedir a les zones protegides.
 • La informació emmagatzemada per aquestes cookies no pot ser utilitzada amb finalitats comercials. Si es desactiva aquest tipus de cookies, no és possible la utilització d’algunes funcionalitats http://www.lorangebleue.fr/, com la compra d’entrades.
 • Cookies de rendiment /
 • Les cookies de rendiment permeten optimitzar el lloc web http://www.lorangebleue.fr/ i resoldre els bugs.
 • Aquest tipus de cookies serveix per a recollir informació relativa a la forma en la qual els internautes utilitzen el lloc http://www.lorangebleue.fr/. Aquestes cookies permeten fer el seguiment de les dades com el nombre de visites per pàgina o el nombre de missatges d’error mostrats. La informació emmagatzemada per aquestes cookies no pot ser utilitzada amb finalitats comercials.
 • Cookies de funcionalitat
 • Les cookies de funcionalitat permeten a http://www.lorangebleue.fr/ memoritzar les eleccions i preferències dels usuaris.
 • Gràcies a aquest tipus de cookies, la informació mostrada per http://www.lorangebleue.fr/ és més pertinent per a l’usuari. Les dades emmagatzemades són per exemple el país o l’idioma de l’usuari.

Si aquest tipus de cookies es desactiva:

 • Algunes pàgines d’http://www.lorangebleue.fr/ queden bloquejades, el nivell d’assistència ofert per ATLAS Forme està limitat, ATLAS Forme no pot memoritzar les preferències en relació amb el que ha de mostrar o la desactivació d’algunes funcionalitats.

Cookies utilitzades per al cribatge o cookies publicitàries.

 • Amb l’acord d’ATLAS Forme, aquest tipus de cookies és emmagatzemat pels anunciants al lloc http://www.lorangebleue.fr/. Aquestes cookies permeten:
 • mostrar publicitat personalitzada en funció del perfil de l’usuari,
 • limitar el nombre d’aparicions de cada publicitat,
 • mesurar l’eficàcia de la campanya publicitària.